De subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds (LOF) is een innovatiefonds voor ambitieuze leraren. Naar verwachting kunnen leraren vanaf woensdag 13 mei 7.00 uur een aanvraag indienen (tot en met 27 mei). Vanaf 27 april staat het voorbeeldaanvraagformulier bij DUS-I online.

LOF is bedoeld als impuls om leraren te laten werken aan de eigen ontwikkeling en krachtig leraarschap. Leraren die werkzaam zijn in het primair, speciaal of voortgezet onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen in 2020 eenmalig een aanvraag doen. Schoolleiders kunnen hun team hier op wijzen.
 
Het doel van het LOF is om de positie van leraren te versterken. Bijvoorbeeld door leraren te stimuleren om op eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen, het verbeteren van het onderwijs en het versterken van de beroepsgroep.
 
Het is aan te raden om de LOF-aanvraag met behulp van het voorbeeldformulier alvast voor te bereiden zodat, als de aanvraagtermijn start, de leraar de definitieve LOF-aanvraag zo snel mogelijk in kan dienen.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim