De Impuls muziekonderwijs is na drie jaar subsidierondes, met inmiddels 1659 deelnemende scholen en ruim 350.000 bereikte leerlingen, uitgegroeid tot een landelijke beweging voor muziekonderwijs op de basisschool.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie startte in 2015, in opdracht van het ministerie van OCW, met de Impuls muziekonderwijs om scholen de kans te geven te investeren in meer en beter muziekonderwijs. De regeling begon met 15 scholen als Vroege Starters. Door het succes, en inmiddels drie subsidierondes verder, verhoogde de minister van OCW het budget. Het totale budget van de drie rondes samen kwam uit op ongeveer 27 miljoen euro. In de laatste ronde hebben dit jaar 641 scholen uit heel Nederland subsidie gekregen. Het totaal aantal gehonoreerde scholen ligt nu op 1659.

Subsidie voor pabo’s
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt ook een subsidieregeling muziekonderwijs voor pabo’s beschikbaar. Samen met de Impuls muziekonderwijs zorgt dit voor een directe kwaliteitsslag in de klas en een investering in de toekomst. In totaal ontvangen 36 pabovestigingen subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie, waarmee 85 procent van alle toekomstige leerkrachten aan de slag kan met beter muziekonderwijs.
 
Cultuureducatie met Kwaliteit
Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs en de regeling voor pabo’s zijn onderdeel van dit programma en sluiten aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs in heel Nederland. Dit programma is een samenwerking van het ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het LKCA en Stichting Méér Muziek in de Klas.
 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Sectorale routekaart voor verduurzaming schoolgebouwen

  • Voortzetting prestatieboxgelden

  • Alle pabo’s en conservatoria ondertekenen het MuziekopleidersAkkoord

  • Onderteken ook het MuziekopleidersAkkoord