De meeste pabo-studenten zijn tevreden met de inspanningen van schoolbesturen voor een – tijdelijke – functie in de regio na afloop van hun stage. Ruim de helft van de 76 ondervraagde studenten heeft inmiddels een baan gevonden. Dit zijn enkele conclusies uit een evaluatie van de stimuleringsregeling van het Arbeidsmarktplatform PO om jonge leerkrachten voor het primair onderwijs te behouden.
 
Driekwart van de studenten is ook positief over de stagebegeleiding en nagenoeg alle studenten zijn (zeer) positief over de regeling. Naast de kans om een vervolgopleiding te volgen en tegelijkertijd stage te lopen op een school, heeft de stimuleringsregeling de studenten extra opbrengsten gebracht, zoals meer vakkennis, groei in de persoonlijke ontwikkeling en meer zelfvertrouwen.

De stimuleringsregeling is vanaf schooljaar 2013/2014 van start gegaan; 46 schoolbesturen en 86 pabo-afgestudeerden meldden zich aan. Doel van de regeling is om jonge leerkrachten voor het primair onderwijs te behouden. Per afgestudeerde pabo-student is 3.000 euro beschikbaar, bijvoorbeeld voor opleidingskosten of een stagevergoeding. Voorwaarde is wel dat de pas afgestudeerden een vervolgopleiding volgen op master of (post) hbo-niveau en stage lopen bij het schoolbestuur waarmee ze een stage-overeenkomst hebben gesloten. 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws