‘Bijna helft leerkrachten heeft minder plezier in werk’

Meerderheid wel positief over onderwijsbetrekkingBijna de helft van de leerkrachten heeft de laatste jaren minder plezier gekregen in het werk. Tegelijk is ruim zeven op de tien leerkrachten positief over het werken in het onderwijs. Dat blijkt uit een tussenstand van een SP-onderzoek onder leerkrachten in basis- en voortgezet onderwijs.“Blijkbaar houden veel leerkrachten wel van hun vak, maar staat het werkplezier in toenemende mate onder druk,” aldus initiatiefnemer SP-Kamerlid Jasper van Dijk. De oorzaak ligt volgens hem onder meer in de hoge werkdruk en de grote klassen. Begin maart kregen alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs een uitgebreid SP-onderzoek toegestuurd. Ruim 2.000 ingevulde vragenlijsten zijn inmiddels geretourneerd. In het onderzoek komen zaken aan bod zoals kwaliteit, klassengrootte, werkdruk, salaris en zorgleerlingen. De SP wil met het onderzoek de leerkrachten een kans geven om hun stem in Den Haag te laten horen. De resultaten worden voor de zomer gepresenteerd aan de Tweede Kamer.Opvallend is dat uit een onderzoek naar de tijdsbesteding van leerkrachten in het voortgezet onderwijs door onderzoeksbureau Regioplan blijkt dat een meerderheid van de docenten (80 procent) tevreden en positief is over hun werk in het onderwijs. Met name lesgebonden taken geven docenten veel voldoening. Volgens het onderzoek blijft de tijdsbesteding van de gemiddelde fulltime vo-docent binnen de normjaartaak van 1.659 uur. Deeltijders werken gemiddeld iets meer dan waar ze voor zijn aangenomen. Vanwege de lange vakantie moeten de docenten de uren in een beperkt aantal weken realiseren, waardoor er sprake is van ongewenste piekbelasting. Ondanks dat docenten aangeven weinig te maken te hebben met werkachterstanden, ervaren veel docenten werkdruk. De onderzoekers concluderen dat met individuele verschillen rekening gehouden moet worden bij het zoeken naar oplossingen voor werkdruk en bij het aanpassen van taakbeleid. “Dit vraagt om maatwerk voor specifieke groepen leraren in specifieke situaties.”Ziewww.sp.nl/leraren

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.