Bijna de helft van de basisscholen die vluchtelingenkinderen opvangen krijgt geen extra bekostiging omdat ze minder dan vier leerlingen opvangen. Het levert serieuze knelpunten op. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders die begin deze week is gehouden.
 
Scholen die minder dan vier leerlingen opvangen ontvangen geen (extra) bekostiging, die bij meer dan drie leerlingen kan oplopen tot 9000 euro per leerling per jaar. Kinderen die pas in Nederland aankomen hebben behoefte aan een veilige omgeving, voor de school gaat het dan om het inrichten van een goed pedagogisch klimaat. Dit is voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Daarna is de hoogste prioriteit om de Nederlandse taal te leren en de leerlingen (en hun ouders) wegwijs te maken in de samenleving. In veel gevallen worden deze leerlingen in grote reguliere groepen geplaatst. De extra aandacht die zij nodig hebben kan niet of nauwelijks worden gegeven. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Dit is ernstig, want deze kinderen lopen op deze manier een onnodige achterstand op wat kan leiden tot een minder succesvolle schoolloopbaan, met consequenties voor hun latere leven. In Nederland zeggen wij altijd dat we leerlingen kansrijk willen toe leiden naar het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt, dat maken we in deze gevallen dus niet waar. De motivatie waarom er bij minder dan vier leerlingen niet bekostigd wordt is volstrekt onduidelijk en doet geen recht aan scholen om kwalitatief onderwijs in te richten.” Waar dit wel gebeurt is gaat dit in veel gevallen ten koste van de andere kinderen of lukt het met inzet van vrijwilligers, zo blijkt uit de peiling. In een aantal gevallen wordt aangegeven dat kinderen die in de kleuterklas instromen makkelijker integreren dan kinderen die in hogere leerjaren instromen.
 
Ook scholen die minder dan vier leerlingen opvangen hebben behoefte aan middelen om materialen aan te schaffen en met hun team de leerlijnen in te richten voor Nederlandse taalverwerving en begeleiding van de sociaal emotionele ontwikkeling. Het is nodig expertise in te vliegen en de professionaliteit van de vaste leerkrachten te versterken en ondersteunen. Van Haren: “Schoolleiders staan hierbij dan machteloos.” Voor vluchtelingenkinderen kan de totale bekostiging oplopen tot zo’n € 9000,- per leerling. Uit de peiling dat overigens dat meer dan de helft van de scholen die bekostiging hebben aangevraagd voor meer dan drie leerlingen, het geld nog niet hebben ontvangen.  
 
Bij drie kinderen geeft extra bekostiging zeker armslag om meer zorg en onderwijs op maat te bieden! Met regelmaat wordt in de peiling het samenwerkingsverband genoemd als partij die financiën ter beschikking stelt. Dit lost problemen op, maar het is primair niet de taak van het samenwerkingsverband om de eerste opvang te bekostigen. In veel gevallen wordt samenwerking gezocht om schakelklassen te vormen. Dit lukt niet altijd, in een aantal gevallen blijft de gemeente in gebreke als partner.
 
Een andere groep kinderen waar geen extra bekostiging voor wordt ontvangen zijn de leerlingen die al langer dan 1 jaar in Nederland zijn. Daar wordt benoemd dat geen recht wordt gedaan aan de werkelijke situatie en behoefte van de leerlingen. Door de voorgeschiedenis zijn deze leerlingen nog lang niet op het niveau dat nodig is voor een succesvolle schoolloopbaan. Extra ondersteuning is dan nog nodig, maar ook daar ontbreken veelal de middelen.
Uit de peiling blijkt dat veel scholen om diverse redenen geen bekostiging hebben aangevraagd. Omdat er bij minder dan vier leerlingen geen bekostiging is, onderneemt de schoolleider geen actie. Van Haren: “Dat is begrijpelijk, maar hierdoor was tot nu toe ook volstrekt onduidelijk hoeveel leerlingen ‘onder de radar’ blijven.”
 
“Als wij de vluchtelingenkinderen, ook ons kapitaal van de toekomst, kansrijk willen maken in onze samenleving is het nodig dat al deze leerlingen kunnen krijgen wat zij nodig hebben.” Het mag zeker niet ten koste gaan van reeds zittende leerlingen of onevenredige belasting opleveren voor leerkrachten. Hiervoor zijn middelen nodig ook als je bijna individueel instroomt in een reguliere school. Er is een tendens om vluchtelingen en de gezinnen meer decentraal te gaan plaatsen, reden te meer om het geld de leerling te laten volgen ongeacht het aantal kinderen op de school. Het is vervolgens aan de schoolleiders en de schoolbesturen om keuzes te maken over de juiste inzet van de middelen.
De Algemene Vereniging Schoolleiders is dan ook van mening dat er bekostiging moet zijn per leerling, ongeacht het aantal leerlingen dat op een school geplaatst wordt. Ook vindt de AVS dat de periode van bekostiging moet worden opgerekt, één jaar is te kort om een kind klaar te stomen om vol mee te kunnen draaien in ons schoolsysteem. Dit is ook de inzet van de PO-Raad. De AVS en de PO-Raad trekken samen op waar het gaat om de instroom en begeleiding van vluchtelingenkinderen zo goed mogelijk in te richten.
Van Haren: “Ik roep de politiek op om per direct deze problematiek op te pakken en te zorgen voor de benodigde middelen voor álle leerlingen.”
 
In totaal hebben 218 schoolleiders die vluchtelingen op school opvangen meegedaan aan de peiling, 91 scholen vangen minder dan vier kinderen op. 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws