Toekomstige leerkrachten willen ook met rekenen en taal naar buiten

De meesters en juffen van de toekomst willen massaal lesgeven in de buitenlucht. Zij menen dat buiten lesgeven niet alleen het plezier vergroot, maar dat leerlingen ook actiever meedoen en de lesstof beter blijft hangen. Dat blijkt uit onderzoek van ResCon onder 600 pabostudenten in het kader van de lustrumeditie van Nationale Buitenlesdag, die dinsdag 22 september plaatsvindt.

IVN Natuureducatie en Jantje Beton, die de Nationale Buitenlesdag voor de vijfde keer organiseren, zijn blij dat bijna de helft van de basisscholen in Nederland dit jaar meedoet. Terwijl vorig jaar 2700 scholen deelnamen, zijn dat er in dit jaar 3200. Dit betekent dat ruim 400.000 kinderen in Nederland op dinsdag 22 september buiten les krijgen. Speciaal voor deze vijfde buitenlesdag geeft staatssecretaris Paul Blokhuis een geschiedenisles in de buitenlucht op de Parkschool in Amersfoort.

Voorbeeldlessen
Als het aan de toekomstige meesters en juffen ligt, zal het aantal buitenlessen alleen maar gaan toenemen. Zo zegt meer dan 90 procent van de huidige pabostudenten absoluut van plan te zijn buiten les te gaan geven. Daarbij geven zij wel aan dat ze voorbeeldlessen nodig hebben om reguliere taal- en rekenlessen om te kunnen zetten naar een les in de buitenlucht. Nu wordt slechts op de helft van de Pabo’s in Nederland aandacht besteed aan het geven van buitenlessen.

Positieve effecten
Onderzoek toont al jaren aan dat buiten leren positieve effecten heeft. Door de combinatie van daglicht en frisse buitenlucht kunnen kinderen zich beter concentreren en presteren ze beter op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en overige vakken. Ook is de beweging die ze tegelijkertijd krijgen erg gezond.

Met de buitenlesdag willen initiatiefnemers Jantje Beton en IVN Natuureducatie leerkrachten stimuleren en ze handvatten geven om meer lessen in de buitenlucht te laten plaatsvinden. Scholen die zich aanmelden, krijgen toegang tot de website, waarop volledige buitenlessen staan voor bijvoorbeeld rekenen, taal en geschiedenis.

De Nationale Buitenlesdag vindt normaal gesproken ieder jaar plaats in april. Vanwege de coronapandemie is de dag dit jaar eenmalig verschoven naar de maand september.

Link