In 2020 is 98 procent van de po-scholen rookvrij. Bij het vo is dat 97 procent. Dit blijkt het onderzoek ‘Rookvrije onderwijsterreinen in 2020’ van het Mulier Instituut. Sinds 1 augustus 2020 is het wettelijk verplicht dat alle schoolterreinen geheel rookvrij zijn.

Het rookvrij maken van het onderwijsterrein lijkt geen probleem te zijn binnen het po en de implementatie daarvan is goed gelukt. In het po hebben weinig respondenten belemmeringen ervaren bij de realisatie van een rookvrij onderwijsterrein (16 procent). Voor het po zijn het geven van het goede voorbeeld en een verantwoordelijkheidsgevoel voor het bieden van een gezonde leeromgeving de belangrijkste redenen om het onderwijsterrein rookvrij te maken.

Voortgezet onderwijs

De landelijke cijfers laten een grote stijging zien in het percentage jongeren dat met roken in aanraking komt tussen 12 jaar (4 procent ooit gerookt) en 16 jaar (33 procent ooit gerookt), dus de jaren van het voortgezet onderwijs. Veel respondenten binnen het vo geven aan dat het onderwijsterrein rookvrij is gemaakt om het goede voorbeeld te geven en dat ze zich verantwoordelijk voelen om een gezonde leeromgeving te bieden. Binnen het vo (75 procent) wordt door een groot deel van de onderwijsinstellingen belemmeringen ervaren bij de handhaving. Naast de belemmering dat leerlingen buiten het onderwijsterrein gaan roken, ervaren respondenten vaker dan in andere onderwijstypen weerstand van rokende leerlingen. Een deel van de scholen in het vo werkt met sancties als leerlingen roken op het onderwijsterrein (39 procent), bij andere onderwijstypen wordt dit nauwelijks gedaan.

Een klein percentage van de onderwijsinstellingen is nog niet geheel rookvrij (3 procent, n=45). Een deel van deze onderwijsinstellingen geeft aan in 2021 geheel rookvrij te worden (40 procent). Een klein deel gaat voorlopig geen veranderingen doorvoeren (27 procent).