Met de aanpak ‘Jong Leren Eten’, die onlangs werd gepresenteerd, wil het kabinet zoveel mogelijk kinderen voedsel laten proeven, ervaren en beleven. Nieuwe en bestaande activiteiten, zoals smaak- en kooklessen, groente en fruit in de klas, schooltuinen, bedrijfsbezoeken en voedingslessen – worden voortaan via één loket aangeboden. De staatssecretarissen Van Dam van Economische Zaken en Van Rijn van VWS trekken hiervoor jaarlijks 5,7 miljoen euro uit.

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen nu onvoldoende gezond eten: minder dan 1 procent van hen eet de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente en minder dan 5 procent de aanbevolen twee stuks fruit per dag. Meer dan één op de tien kinderen tussen de 4 en 20 jaar heeft overgewicht. Bovendien weten veel kinderen niet waar hun eten vandaan komt, hoe het geproduceerd wordt, wat pure smaak is en hoe zij eten kunnen bereiden en bewaren.
 
Eén loket
Vanaf nu is er een loket waar scholen terecht kunnen voor voedseleducatie. Via de internetportal jonglereneten.nl kunnen scholen eenvoudig zien welk aanbod er zowel landelijk als in hun regio beschikbaar is en aangeven van welke mogelijkheden ze gebruik willen maken.
 
Regionale makelaars
Een landelijk dekkend netwerk van adviseurs gaat de wensen van scholen koppelen aan het aanbod, zodat een pakket op maat kan worden samengesteld. Deze makelaars, voor een groot deel afkomstig van GGD en Natuur- en Milieueducatie, gaan vanaf januari 2017 aan de slag.

Uitgebreid aanbod en nascholing
Het aanbod waaruit scholen kunnen kiezen, wordt fors uitgebreid. Zo komen er meer smaaklessen en krijgen scholen voortaan ook de mogelijkheid om kooklessen aan te bieden. Verder stelt het kabinet  provinciale uitvoeringsbudgetten beschikbaar voor lokale en regionale activiteiten, zoals boerderijeducatie, bedrijfsbezoeken en schooltuinen. Ook vraagt het kabinet het bedrijfsleven een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld door excursies voor scholen mogelijk te maken via vouchers. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in landelijke onderwijsondersteuning via nascholingsvouchers voor docenten.
 
Gezonde School
Het programma ‘Jong Leren Eten’ bouwt voort op de successen van Gezonde School, Duurzaam Door, Smaaklessen, groengelinkt.nl en EU-schoolfruit. De afgelopen jaren is een derde van alle scholen bereikt met het Gezonde School aanbod. Met Jong Leren Eten moet het aantal scholen met het vignet Gezonde School op het thema Voeding jaarlijks met 5 procent groeien. Daarnaast moet het percentage basisscholen dat smaaklessen aanbiedt omhoog van 60 naar 75 procent. Ook wordt erop ingezet het aantal scholen dat gebruik maakt van de schoolfruitregeling te verdubbelen (60 procent van de basisscholen en 20 procent van het voortgezet onderwijs).

Links

Gerelateerd nieuws