Nederlandse studenten, leerlingen uit het beroepsonderwijs, leraren en onderwijsinstellingen kunnen de komende zeven jaar ervaring op gaan doen in het buitenland. Hiervoor wordt ongeveer 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Nederland in het nieuwe Europese programma Erasmus+, meldt het ministerie van OCW.

Via uitwisselingsprogramma’s, taalonderwijs en stages kunnen zowel studenten als leraren in het primair, voortgezet, middelbaar beroepswijs en het hoger onderwijs de benodigde kennis in het buitenland opdoen.
Het Europese Erasmus+ programma stelt de komende zeven jaar 14,7 miljard euro beschikbaar voor onderwijs, training, jeugd en sport. Dit is een stijging van 40 procent ten opzichte van het vorige Europese programma, Leven Lang Leren. Erasmus+ is gericht op drie onderdelen: individuele leermobiliteit, samenwerking voor innovatie en praktijk, en ondersteuning van beleidshervormingen.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws