Bijles en peiling werkdruk

In ‘Dit is de Dag’ op Radio 1 ging AVS-voorzitter Petra van Haren op maandag 27 november in discussie met Peter Hulsen (Ouders & Onderwijs) en cultuurtheoloog Frank Bosman over bijles voor basisschoolkinderen. Uit onderzoek van het NOS Jeugdjournaal blijkt dat ook deze kinderen steeds vaker extra les nemen voor bijvoorbeeld rekenen en begrijpend lezen, meermaals gestimuleerd door de ouders. Aan de kwaliteit van het onderwijs ligt het niet, volgens Van Haren: “Bijna alle scholen doen wat je van ze mag verwachten. Je kunt het ouders echter niet kwalijk nemen dat ze nog meer willen doen om de toekomst van hun kind zo goed mogelijk te laten zijn.” Peter Hulsen van Ouders & Onderwijs vindt dat scholen soms tekortschieten als een kind het even minder doet. Frank Bosman zet vraagtekens bij de opwaartse druk die in de samenleving heerst. “Wat is er mis mee als een havo/vwo-leerling gewoon havo gaat doen omdat ‘ie meer van buitenspelen houdt?”
 
Diverse landelijke dagbladen, waaronder het AD, Trouw en de Volkskrant, berichtten begin december over de peiling van de AVS onder haar leden over werkdruk. Daaruit blijkt dat schoolleiders al veel maatregelen nemen om deze te verlagen. Maar er is meer nodig. De AVS heeft dit aangekaart bij de Tweede Kamer en met klem gevraagd om snel extra middelen beschikbaar te stellen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.