Op 5 februari was de eerste en op 11 februari de tweede bijeenkomst in Utrecht met leidinggevenden in het primair onderwijs die meedenken over (hun) nieuwe functiebeschrijvingen. Onder leiding van een gespreksleider die gespecialiseerd is in functiebeschrijvingen zijn (pittige) discussies gevoerd over de (zware) functie van leidinggevenden. Op 15 februari volgen nog twee bijeenkomsten.
 
Een van de belangrijkste doelen die de AVS wil bereiken is het in balans brengen van het functiehuis en het loongebouw. Daarvoor is een actuele functiebeschrijving nodig die recht doet aan de complexiteit en verantwoordelijkheden die de rol van schoolleider anno 2019 met zich meebrengt. Voor de bijeenkomsten zijn directeuren, leidinggevenden, schoolbesturen, leraren, onderwijsondersteunend personeel en hrm-ers uitgenodigd te reageren op de herkenbaarheid van de nieuwe functiebeschrijvingen.

Het beroep van schoolleider is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. In het cao-akkoord van 2018 hebben vakbonden AVS, AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, FvOv en werkgeversorganisatie PO-Raad afgesproken dat ze de positie en beloning van schoolleiders en leidinggevenden onderzoeken.  De vakbonden en PO-Raad willen werken aan nieuwe functiebeschrijvingen voor directeuren in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs, die rechtdoen aan het werk en takenpakket van (adjunct-)directeuren. Werken in het primair onderwijs moet aantrekkelijk zijn. Daarom willen de genoemde partijen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastleggen in up to date functiebeschrijvingen met een passende functiewaardering. Het gaat hierbij om het volledige beeld van de (adjunct-)directeursfunctie: op school, meerschools, integraal kindcentrum, bovenschools en samenwerkingsverband.


Bijeenkomst bij de AVS in Utrecht

Bijeenkomsten
Onder leiding van een gespreksleider die gespecialiseerd is in functiebeschrijvingen, gaan vertegenwoordigers van de vakbonden en PO-Raad op 5, 11 en 15 februari in groepen in gesprek over jouw rol, taken en bevoegdheden als het gaat om onderwijs, strategie, bedrijfsvoering en leiderschap (zie onderstaand schema voor data en locaties). Hoe zijn de formele afspraken vastgelegd en verschilt dit met hoe het in de praktijk gaat? Wat doe je allemaal als directeur? En wat doen het schoolbestuur en de stafmedewerkers?

Op basis van de gesprekken met directeuren worden nieuwe voorbeeldfunctiebeschrijvingen gemaakt. Het is niet meer mogelijk je aan te melden voor de bijeenkomsten.

(Adjunct-)directeuren van kleine en gemiddelde scholen (tot 225 leerlingen) Dinsdag 5 februari, 9.30-12.30 uur AVS, Herenstraat 35, Utrecht
Bovenschoolse (adjunct-) directeuren Dinsdag 5 februari, 13.30-16.00 uur AVS, Herenstraat 35, Utrecht
 (Adjunct-)directeuren van grote en middelgrote scholen (vanaf 225 leerlingen) Maandag 11 februari, 9.30-12.30 uur PO-Raad, Aidadreef 4, Utrecht
(Adjunct-)directeuren (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs Maandag 11 februari, 13.30-16.00 uur PO-Raad, Aidadreef 4, Utrecht
Directeuren samenwerkingsverbanden Vrijdag 15 februari, 9.30-12.30 uur CNV Onderwijs, Tiberdreef 4, Utrecht
(Adjunct-)schoolleiders eenpitters Vrijdag 15 februari, 13.30-16.00 uur CNV Onderwijs, Tiberdreef 4, Utrecht

 

 
 
 

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd