De bezuinigingen op Passend onderwijs gaan gewoon door, was de conclusie na het (spoed)debat in de Tweede Kamer op 17 februari. Premier Rutte weigerde daarbij aanwezig te zijn, ondanks herhaald verzoek van de oppositie. Diverse moties van de oppositie werden niet aangenomen. Maar de protesten tegen de bezuinigingen gaan door. Zo organiseerden de Amsterdamse politieke partijen op 28 februari een manifestatie, waar ook de AVS haar mening liet horen.

PvdA, GroenLinks, SP en D66 in Amsterdam maken zich ernstige zorgen over de bezuinigingen. Ze lieten op het Beursplein hun protest horen samen met schoolbesturen, schoolleiders, vakbonden, leerkrachten en ouderorganisaties. De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher opende de actie: “Wij moeten de kinderen niet met onze schuilden opzadelen. Met een bezuiniging van 300 miljoen euro en het sluiten van scholen voor speciaal onderwijs helpen we ze niet.” AVS-bestuurslid Petra van Haren sprak de menigte ook toe: “Door deze bezuiniging zijn we niet in staat de professionaliteit en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. En dat is wel belangrijk, want wij willen goed onderwijs voor ieder kind!” Van Haren kreeg veel bijval van de ongeveer 400 mensen die zich op het Beursplein hadden verzameld. Ook Tweede Kamerleden van de meeste oppositiepartijen waren aanwezig en er werd een manifest ondertekend.

Eerder, op 19 februari, zetten ruim 150 leerkrachten van 32 Westlandse scholen een winkelcentrum in Naaldwijk op zijn kop met een flash mob. Om klokslag 14 uur schalden er tussen het nietsvermoedende winkelend publiek tafelsommen uit de mond van een juf van de Ichthusschool te Monster. Na een aantal sommen hard geschreeuwd te hebben, sloten zich steeds meer leerkrachten aan. Tussen de tafels door werd de slogan `Wij zeggen nee, onderwijs moet top, dat kan niet voor nop!ยด geroepen.Scherpe kanten
De invoering van Passend onderwijs gaat door, dat staat niet ter discussie voor de Kamer. Maar het is de manier waarop – een te grote bezuiniging – en het tempo waarin het gebeurt. Dat gaat ten koste van de kwaliteit, liet de Kamer blijken tijdens het debat op 17 februari. Suggesties die de oppositiepartijen deden voor alternatieve bezuinigingen in het onderwijs: het afschaffen van de gratis schoolboeken, het schrappen van de verplichte maatschappelijke stage en het niet invoeren van prestatiebeloning. Echter, deze onderwerpen zijn voor de minister onbespreekbaar omdat de investeringen zijn vastgelegd in het regeerakkoord. AVS-voorzitter Ton Duif: “Tot onze grote treurnis heeft de minister niet willen luisteren naar de argumenten van de oppositie. We zullen ons blijvend verzetten tot het wetsvoorstel defi nitief is aangenomen (najaar 2011). We moeten in ieder geval proberen de ergste scherpe kanten eraf te halen.”

De onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, hebben het overleg met het ministerie van OCW over de uitvoering van Passend onderwijs stopgezet. De sociale partners vinden de uitvoering onder de huidige omstandigheden (met 300 miljoen bezuinigingen) onmogelijk. De AVS zal samen met de andere betrokken organisaties overleggen welke vervolgstappen nodig zijn en bereidt verdere acties voor. Houd hiervoor www.avs.nl in de gaten.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders