Uit de begroting OCW 2006 blijkt dat er bezuinigd is op het beschikbare budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, dat 1 augustus 2005 ingaat. Naar onze mening had deze beleidsbeslissing dan in de begroting van 2005 moeten staan. Uiteraard is de AVS meteen de bres opgegaan en heeft zij, samen met vos/abb en andere besturenorganisaties, een brief geschreven aan de vaste kamercommissie.

De berekeningswijze en de omvang van de bedragen voor het komende schooljaar maakt OCW altijd in het voorjaar bekend. Regelmatig dringt de AVS bij de minister aan op eerdere publicatie, zodat scholen en besturen sneller op de hoogte zijn. Dit jaar is publicatie tot nu toe echter zelfs helemaal achterwege gebleven. De laatste circulaire is gepubliceerd in het Gele Katern 2004, nummer 13 van 28 juli 2004.

Het is op zijn minst vreemd dat over deze bezuiniging op geen enkele wijze overleg is gevoerd, zelfs geen informatie is verstrekt. Het onderwijsveld is zelfs niet geïnformeerd over het later verschijnen van de circulaire.

Ook blijkt, bij navraag bij Cfi, dat OCW de afspraken over de toekenning van bedragen in het kader van het Convenant Beloning schoolleider PO voor kleine basisscholen niet nakomt.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.