Vier grote pensioenuitvoerders hebben de campagne Pensioen Aan gestart om baanstarters eerder over hun pensioen te laten nadenken. Voor schoolleiders is divers materiaal beschikbaar om deze campagne onder de aandacht te brengen bij startende medewerkers.
 
Met de campagne slaan de pensioenuitgevers APG, PGGM, MN Service en Syntrus Achmea de handen ineen om starters op de arbeidsmarkt meer bewust te maken van hun collectieve pensioenregeling. Onderzoek van Motivaction laat zien dat meer dan de helft van de starters weinig besef heeft of zelfs geen idee heeft dat pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde is. Doel is jonge werknemers erop te attenderen dat het pensioen ‘Aan’ gaat op het moment dat ze beginnen met werken en dat ze gedurende hun loopbaan periodiek moeten checken hoe het met de opbouw van hun pensioen staat. Dan kunnen ze eerder in actie komen bij life events die invloed hebben op hun pensioen.
 
De campagne richt zich op een laagdrempelige introductie op pensioen, bijvoorbeeld door begrippen die met pensioen te maken hebben op een begrijpelijke manier uit te leggen.  Een beter pensioenbesef bij starters maakt communicatie door werkgevers gemakkelijker. Ook menen de pensioenuitvoerders dat de campagne bijdraagt aan goed werkgeverschap en dat betrokkenheid van werkgevers de band met werknemers versterkt.
 
Meer informatie en uitleg is te vinden in een factsheet, filmpje en op de website pensioenaan.nl. Ook is foldermateriaal aan te vragen via info@pensioenaan.nl

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws