De bewegingsvaardigheid van basisschoolleerlingen is de afgelopen tien jaar afgenomen. Leerlingen presteren minder op vijf van de acht onderdelen die ook in 2006 zijn gepeild. Dit blijkt uit Peil.Bewegingsonderwijs – Einde basis- en speciaal basisonderwijs 2016/2017, een onderzoek dat onder regie van de Inspectie van het Onderwijs is uitgevoerd.

De verschillen in bewegingsvaardigheid tussen leerlingen hangen vooral samen met kenmerken van de leerlingen, zoals BMI. Hoe hoger de BMI, hoe lager de bewegingsvaardigheid. Jongens scoren op acht van de veertien onderdelen beter dan meisjes; meisjes presteren alleen beter op het onderdeel balansvaardigheid. Bij de schoolkenmerken valt op dat de inzet van een vakleerkracht voor groep 8 een positieve samenhang heeft met de score op drie van de veertien getoetste onderdelen. Deze onderdelen hebben betrekking op de leerlijnen balans, mikken en jongleren, hardlopen, springen, zwaaien en doelspelen.

Op zes van de getoetste onderdelen kunnen de prestaties van leerlingen alleen worden vergeleken met (verouderde) normgegevens. Dan blijkt dat de grootste groep leerlingen einde basis- en speciaal basisonderwijs gemiddeld presteert op balvaardigheid, balansvaardigheid en motorische coördinatie (en in het sbo op dit laatste onderdeel met name ondergemiddeld tot laag). Op de shuttle run test, ook wel piepjestest genoemd, een test waarbij tussen twee lijnen heen en weer wordt gelopen, scoren groep 8-leerlingen relatief vaak in de categorie ‘zwak tot matig’.

Enkele andere resultaten:

 • Ongeveer de helft van de basisscholen en driekwart van sbo-scholen heeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
 • Als er een bevoegde groepsleerkracht is, geeft deze op relatief weinig scholen bewegingsonderwijs aan meerdere groepen (vakspecialist).
 • Er is weinig verandering in aangeboden bewegingsactiviteiten sinds 2006; nog steeds worden tik- en doelspelen het meest aangeboden.
 • Leerlingen zijn over het algemeen positief over bewegingsonderwijs.
 • Het aantal lesminuten (90 minuten) bewegingsonderwijs is sinds 2006 vrijwel gelijk gebleven.
 • De prestaties op de zes genormeerde onderdelen variëren van gemiddeld tot laag.
 • Basisscholen zijn in de afgelopen tien jaar meer samenwerkingen aangegaan met buitenschoolse partners.

 
Wat opvalt is dat bijna alle leerlingen die aan het onderzoek deelnamen wel regelmatig op een sportclub te vinden zijn, soms zelfs een paar keer per week.
 
Beeldschermgedrag
De meeste basisschoolleerlingen geven aan 1 tot 2 uur per dag tv te kijken. Dezelfde hoeveelheid tijd besteden ze aan spelletjes op de computer, mobiel, tablet of op de televisie. In het speciaal onderwijs zijn er meer leerlingen die langer dan 5 uur per dag tv kijken of computeren.

Links

Gerelateerd nieuws

 • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

 • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

 • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

 • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd