De staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft gereageerd op Kamervragen naar aanleiding van het artikel “De script kiddies zien speeltuin in intranet”. De gestelde vragen hebben betrekking op de beveiliging van de gegevens van leerlingen en leerresultaten.

De onderwijsinstellingen zijn zelf primair verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens. Hierbij staat voorop, dat zij de beveiliging op orde dienen te hebben. De staatssecretaris geeft hierbij wel aan, dat geen systeem waterdicht is en dat een systeem dat gekenmerkt wordt door openheid nooit volledig beveiligd kan worden zonder onbruikbaar te worden.

De school moet een afweging maken tussen beveiliging via technologie en via het maken van afspraken met docenten en leerlingen. Zo wordt voorgesteld om een strikte scheiding aan te brengen tussen het digitale leermateriaal en de administratieve omgeving met bijvoorbeeld cijfers, absentie-administratie, proefwerken en lestijden.

De staatssecretaris zegt toe, dat via DUO de onderwijsinstellingen op het belang van gegevensbeveiliging worden gewezen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim

  • Vo-sector krijgt veel waardering voor onderwijs tijdens coronacrisis