Betere kansen voor kinderen

Een soepelere overstap van groep 8 naar de brugklas

Op 2, 3 en 4 februari wordt op veel scholen in groep 8 de Cito Eindtoets afgenomen.  In het kader van een proef wordt de toets in de regio´s Assen, Elburg, Roermond en Wijchen zes weken later afgenomen.

Het doel van deze proef  is te onderzoeken in hoeverre de leerlingen kunnen profiteren van de extra onderwijstijd en in hoeverre ze de geleerde vaardigheden tot en met de start in het voortgezet onderwijs kunnen vasthouden. De leerlingen krijgen hierdoor meer kansen op goede doorstroming van groep 8 naar de brugklas. Uitgangspunt bij verplaatsing van de eindtoets is dat een onafhankelijke eindtoets, als gegeven bij de keuze van het best passende type voortgezet onderwijs, behouden blijft – náást het schooladvies van de basisschool. Bij de proef zijn zowel de basisscholen als de scholen in het voorgezet onderwijs in de regio´s betrokken.

Wat wordt precies met de pilot onderzocht?

  • Draagt een latere afname van een eindtoets, zoals die van Cito, bij aan een optimalisering van de onderwijstijd in groep 8, profiteren leerlingen van de extra onderwijstijd en kunnen ze de geleerde vaardigheden vasthouden tot en met de start van het voortgezet onderwijs?
  • Draagt een latere afname bij aan een verbetering van de doorgaande leerlijn tussen het primair en voortgezet onderwijs?
  • Is een latere afname van de eindtoets praktisch uitvoerbaar voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs (welke informatie is op welk moment noodzakelijk voor scholen in het voortgezet onderwijs) en welke mogelijke knelpunten levert dit op?

Effectief schakelen tussen primair en voortgezet onderwijs

De proef maakt deel uit van het bredere programma `Effectief schakelen tussen PO en VO, waarin meer activiteiten rondom het versoepelen van de overgang van groep 8 naar brugklas centraal staan. Uit onderzoek1 is gebleken dat er verbetering mogelijk is in het niveau waarop de leerlingen instromen in het voortgezet onderwijs. Enerzijds heeft dit te maken met de lange onderbreking van de leerlijn tussen groep 8 en de brugklas, anderzijds is er vaak verbetering mogelijk in de informatievoorziening over de leerling tussen de scholen in primair en voortgezet onderwijs.

In juni 2009 hebben PO-Raad, VO-raad, AVS en Cito aangekondigd dat we de handen ineen slaan om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te verbeteren. Gezamenlijk vinden wij dat de scholen van beide sectoren samen verantwoordelijk zijn voor de leerlingen van groep 8 en de brugklas. Daarom onderzoeken we in het kader van het programma `Effectief schakelen tussen PO en VO´ ook hoe de informatie-uitwisseling tussen PO en VO  verder verbeterd kan worden, zodat elk kind betere kansen krijgt door een betere aansluiting.

1. Ledenraadpleging PO-Raad referentieniveaus taal en rekenen Onderzoek `Presteren naar vermogen´, Onderwijsraad

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.