Betere informatie richting ouders over vrijwillige ouderbijdrage

Een kwart van de ouders is bang dat hun kind uitgesloten wordt van extra activiteiten, als ze de ouderbijdrage niet betalen. Ook denken ze dat ze het moeten motiveren als ze niet kunnen of willen betalen. Kansengelijkheid is niet alleen een kwestie van goed onderwijs: minister Wiersma roept scholen op ouders beter voor te lichten over de vrijwillige ouderbijdrage.

De angst van ouders is ongegrond, want alle leerlingen moeten volgens de wet sowieso mee kunnen doen aan extra activiteiten die buiten de gewone lessen om worden georganiseerd, zaken als schoolreisjes, sportdagen en extra lesprogramma’s.

Dat ouders niet weten hoe het zit is niet zo gek, want het staat maar in een derde van de schoolgidsen goed. Dat moet echt beter, vindt de minister, want leerlingen moeten voelen dat iedereen erbij hoort. Op de website van de overheid vind je meer informatie en ook allerlei downloads die je kan helpen bij een heldere communicatie over dit onderwerp: www.rijksoverheid.nl/vrijwilligeouderbijdrage

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Link