De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW ingestemd met betere doorstroommogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om diploma’s ‘te stapelen’. Hiervoor is het Besluit samenwerking VO-BVE over verruiming van doorstroom- en stapelmogelijkheden in het voortgezet onderwijs gewijzigd. Het nieuwe besluit treedt per 1 augustus 2010 in werking.

Voor de meeste leerlingen biedt het huidige onderwijsstelsel voldoende mogelijkheden om in bezit te komen van het juiste diploma voor een passende vervolgopleiding. Het komt echter voor dat enkele leerlingen niet direct de juiste schoolkeuze maken, veranderen van richting of uiteindelijk volwassenonderwijs volgen. Om laatbloeiers voldoende kansen te geven om alsnog het juiste diploma te halen worden bestaande knelpunten opgeheven. Op die manier moet schooluitval verder worden teruggedrongen.

In het vervolg kunnen leerlingen een tweede vmbo-diploma halen. Scholen worden hierin volledig bekostigd. Talentvolle derdejaars vmbo-leerlingen die willen overstappen naar havo 4 krijgen niet meer te maken met aanvullende toelatingseisen. Leerlingen die zijn gezakt en uiteindelijk naar volwassenonderwijs (vavo) gaan, krijgen voortaan een volledige vergoeding voor gratis schoolboeken. Daarnaast krijgen minderjarige havo-leerlingen die niet meer in het reguliere onderwijs hun diploma kunnen halen de mogelijkheid om dit via het volwassenonderwijs alsnog te doen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws