De samenwerking tussen scholen en de lerarenopleiding bij de begeleiding van zij-instromers kan veel beter. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs in het rapport ‘Evaluatie van het zij-instroomtraject leraren in het voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs’.
 
De Inspectie van het Onderwijs noemt in het rapport een aantal verbeterpunten voor het scholingstraject van zij-instromers. Zo is de begeleiding van zij-instromers vaak informeel en niet vastgelegd in een begeleidingsplan. Volgens de Onderwijsinspectie is er te weinig contact tussen de school en de lerarenopleiding en moet er een betere samenwerking tussen hen komen. Ook zouden de zij-instromers meer maatwerk moeten krijgen, in plaats van het reguliere programma van de opleiding te volgen. Het laatste resulteert volgens de Inspectie namelijk vaak studievertraging op voor de zij-instromer. Tenslotte blijkt uit het rapport dat de school niet wordt betrokken bij de eindbeoordeling van de zij-instromers, zodat schooldirecties en begeleiders geen goed beeld krijgen van de afronding van het traject en het eindniveau van de opleiding.

Vanwege het lerarentekort in het vo en mbo is in 2009 een nieuwe subsidieregeling voor zij-instroom voor deze sectoren opgesteld; Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2012. Voor de Inspectie van het Onderwijs was dit aanleiding om de kwaliteit van uitvoering van het zij-instroomtraject tegen het licht te houden.

Het volledige rapport is via onze site te downloaden.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws