Bij de AVS Helpdesk komen regelmatig vragen binnen over de betaling van de FPU-premie. De FPU bestaat nog voor werknemers die geboren zijn vr 1950. Sinds 1 januari 2006 betaalt iedereen ongeacht zijn of haar leeftijd een overgangspremie die uit twee delen bestaat.

Die premie bestaat uit:
o de premie voor de overgangsregeling FPU voor werknemers geboren vóór 1950;
o en de premie voor meer pensioen over diensttijd vóór 2006 voor werknemers geboren na 1949.

De premie voor de overgangsregeling FPU zorgt ervoor dat wie nog met FPU kan gaan, deze FPU-uitkering ook zeker zal krijgen. De premie voor de inkoop van diensttijd zorgt ervoor dat de jongeren voldoende pensioen opbouwen voor hun ABP Keuzepensioen en ABP Nabestaandenpensioen. Zo betalen jongeren en ouderen over en weer solidair voor elkaars pensioen.

Bijverdienen naast FPU
De bijverdienmarge voor werknemers die sinds 1 januari 2006 met FPU gaan, is verlaagd. Mochten werknemers met FPU in de oude regeling bijverdienen tot honderd procent van het laatst verdiende salaris vrdat ze met FPU gingen, vanaf 1 januari 2006 is dat teruggebracht tot negentig procent.

Actueel
Kader Primair 8 – april 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws