Dit bestuursverslag is onderdeel van de jaarstukken van de Stichting CASO Gebruikersorganisatie . Deze jaarstukken heeft de voorzitter van de Stichting onlangs aan het Bestuurlijk Overleg Besturenorganisaties toegezonden.

De Stichting CASO Gebruikersorganisatie is formeel op 20 mei 2003 tot stand gekomen. Het doel van de Stichting is het behartigen van het algemeen belang van de gebruikers van het CASO salarissysteem.

Niet alleen voor de Stichting en haar achterban, maar ook voor PinkRoccade HR Services en voor OCW/CFI blijkt 2006 een jaar van heroriëntatie te zijn. Diverse ontwikkelingen noodzaken alle partijen om individueel en gezamenlijk na te denken over de toekomst en daarin hun positie te bepalen.

 

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws