Uit het onderzoek Management en bestuur, onderzoek naar de inrichting van bovenschoolse managementbureaus in het primair onderwijs blijkt dat bovenschoolse managementbureaus jaarlijks zon honderd miljoen euro te kort komen op hun begroting. Dit bedrag zou nog hoger worden met de invoering van de lumpsum.

De resultaten van het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van besturenorganisatie VOS/ABB, werden op 14 februari uitgereikt aan minister Van der Hoeven. Aanleiding voor het onderzoek was de behoefte om inzicht te krijgen in het management en bestuur bij bovenschoolse bestuursbureaus (hoeveelheid, bemensing, uitgavenpatroon), nu door de invoering van de lumpsum voor schoolbesturen de vrijheden groter worden en de verantwoordelijkheden toenemen. Binnen het primair onderwijs, zo bleek uit het rapport, wordt slechts 3.8 procent uitgegeven aan de kosten van de bovenschoolse bestuursbureaus. Ook geeft het rapport aan dat er een gat zit van 80 a 100 miljoen tussen de voor dat doel beschikbare middelen en de werkelijk kosten. De minister nam het onderzoeksrapport met grote belangstelling in ontvangst op de dag dat de Tweede Kamer zich ging bezighouden met de overheadkosten binnen het onderwijs. D66 is van mening dat deze wellicht gemaximeerd zouden moeten worden tot 20 procent van de totale kosten. Van der Hoeven gaf aan zeer serieus te willen gaan kijken naar deze kostenontwikkeling, maar benadrukte tegelijkertijd dat de extra impuls van 450 miljoen die zij recent heeft genvesteerd in het primair onderwijs, voldoende zou moeten zijn om deze kosten te dekken. Ook is de minister benieuwd naar het waardeoordeel over deze managementlaag door schooldirecteuren en de leerkrachten. De gemiddeld gehanteerde salarisschalen binnen het bovenschools management (schaal 12-14) vond Van der Hoeven niet op voorhand logisch. Deze zullen niet naar boven worden bijgesteld. Wel vindt de minister dat excellent presterenden binnen het primair onderwijs meer zouden moeten kunnen verdienen. Op de stelling dat zij daar als werkgever tijdens de CAO-onderhandelingen erg veel invloed op kan uitoefenen, reageerde de minister met de opmerking dat het veld dat zelf moet kunnen doen. Kennelijk is het haar ontgaan dat zij bij CAO-onderhandelingen zelf de formele werkgever op dit gebied is. Of bedoelde zij soms dat het tijd zou worden dat we dat zelf gaan regelen. In het laatste geval, sluit de AVS zich daar graag bij aan.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws