Bestuurlijke betrokkenheid ouders in onderwijs

De brochure `De bestuurlijke betrokkenheid van ouders in het onderwijs´ van de werkgroep Ouderbetrokkenheid kunt u hier downloaden, of tegen verzendkosten bestellen bij de secretaris van de werkgroep Ouderbetrokkenheid, J. Niels, j.niels@bkonet.nl. De brochure richt zich op schoolbesturen van respectievelijk po/vo en (v)so.

Download
 Bestuurlijke betrokkenheid ouders in onderwijs

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.