Bestuur sluit zelf zwakke school

Het bestuur van de Amsterdamse basisschool De Parel heeft zelf besloten volgend jaar de schooldeuren te sluiten. De reputatie van de school als zeer zwakke school zou niet meer te veranderen zijn, volgens betrokkenen in diverse media.

In 2005 werd de school als zeer zwak bestempeld. De afgelopen jaren is de kwaliteit echter verbeterd en was het oordeel van de onderwijsinspectie `zwak´. De Parel bleef wel onder verscherpt toezicht staan. Maar “gezien de samenstelling van het team en het dalende leerlingenaantal zal het heel veel moeite kosten het huidige niveau te handhaven”, zegt algemeen directeur Herbert de Bruijne van schoolbestuur Openbaar Onderwijs aan de Amstel in de Volkskrant. Inspectierapporten over De Parel spreken volgens de krant ondanks investeringen al jaren van te weinig samenhang en breedte in de leerstof, gebrekkige leiding en een eilandencultuur binnen het team, dat moeite heeft met veranderende eisen. Vanwege deze weerstand trok het management aan de bel bij het bestuur. Het huidige, deels vernieuwde team zou minder weerstand tonen tegen verandering. Maar het is volgens het bestuur te laat om het tij te keren. De Parel neemt momenteel geen nieuwe leerlingen meer aan. Groep 1 tot en met 6 worden volgend jaar over andere scholen verdeeld en groep 7 mag de basisschool op De Parel afmaken. De leerkrachten kunnen ook grotendeels op andere scholen terecht.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.