Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande arbocontracten aan de nieuwe wetgeving aan te passen.

In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol gekregen bij het arbobeleid en zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

De wijziging van de Arbowet houdt onder andere in dat vanaf 1 juli 2018 werknemers het recht hebben op een gesprek met de bedrijfsarts, ook als er nog geen klachten zijn. Verder mag de werknemer een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen. Die wordt betaald door de werkgever.

Het niet voldoen aan de nieuwe wetgeving kan leiden tot boetes van de Inspectie SZW. Deze kunnen oplopen tot € 1500.

Links

Gerelateerd nieuws