Beslis mee over beleid – Oprichtingsvergadering Sectororganisatie PO

Op 22 januari aanstaande vindt de oprichtingsvergadering van de Sectororganisatie PO plaats. De AVS en de stuurgroep van de sectororganisatie nodigen AVS leden met klem uit ook naar deze vergadering te komen. Tijdens de oprichtingsvergadering wordt onder meer de beleidsagenda van de Sectororganisatie PO vastgesteld en staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma houdt een toespraak. De sectororganisatie gaat zich bezighouden met gemeenschappelijke, schooloverstijgende belangenbehartiging op het gebied van goed werkgeverschap, bekostiging en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid. Waar de prioriteiten liggen, wordt tijdens de oprichtingsvergadering besproken. De Sectororganisatie PO wordt straks formeel gevormd door eindverantwoordelijk schoolbestuurders, die hun organisatie en de daarbij behorende scholen aanmelden. Maar de organisatie draait inhoudelijk vooral op de (onderwijskundige) inbreng van hen die werken in het schoolmanagement.


Datum: 22 januari 2008
Tijd: 15.30 – 19.15 uur
Locatie: Amersfoort
Informatie: Sectororganisatie
Aanmelden: www.sectororganisatie-po.nl
www.po-raad.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.