Nieuwbouw of renovatie van een schoolgebouw stellen hoge eisen aan schooldirecteuren die zich bezighouden met het bouwproces. De leergang Regisseur onderwijs en gebouw van de AVS Academie brengt hen kennis en expertise bij rond het traject waarvoor ze staan.

“We hebben vijf scholen in ons bestuur. Twee daarvan zijn toe aan vervangende nieuwbouw in 2021 en 2023”, vertelt Hendri Last, algemeen directeur van Reformatorische Schoolvereniging Rijssen (RSVR). “In 2014 had ik al eens een bouwproces doorlopen, dus ik wist dat het complex zou worden. Samen met een van de locatiedirecteuren heb ik de leergang Regisseur onderwijs en gebouw van de AVS Academie gevolgd. Daardoor komen wij meer beslagen ten ijs als we binnenkort met de bouwwereld om de tafel zitten.”

Bouwheer
De leergang heeft tot doel om schooldirecteuren die te maken krijgen met nieuwbouw, renovatie, verduurzaming of een integraal huisvestingsplan van de gemeente, kennis en expertise bij te brengen rond het traject waarvoor ze staan. “Ze moeten de rol van bouwheer adequaat kunnen vervullen”, zegt Ferdie van de Winkel, projectleider en docent van de leergang. De leergang omvat negen bijeenkomsten. De eerste twee zijn gecombineerd in een tweedaagse. “Hier leggen we de basis”, zegt Van de Winkel. “Tijdens de tweedaagse gaan we in op de drie fases van het bouwproces: ideeënvorming, ontwerpproces en uitvoering. Daarnaast bespreken we de relatie met het onderwijs. Het is vrij taaie kost en het is belangrijk dat je in grote lijnen greep krijgt op het onderwerp. Daarnaast leren de deelnemers elkaar goed kennen in zo’n intensieve setting, zodat ze elkaar makkelijker kunnen vinden.” De leergang duurt ongeveer een jaar. Na de tweedaagse vinden de lesdagen plaats op verschillende locaties, onder meer bij een bank, een bouwbedrijf, een ontwerper van schoolinterieurs en de gemeente. Van de Winkel: “Zo krijgen de deelnemers verschillende perspectieven mee.”

Team meenemen
Veel aandacht gaat uit naar het voortraject. “Inzicht in het proces is belangrijk. Je moet weten wanneer er wat op je afkomt. Ook is het belangrijk dat je het team meeneemt. Teamleden hebben vaak goede gedachten over de inrichting van het onderwijs. Het is nuttig om die ideeën op tijd op te halen, zodat je daar rekening mee kunt houden in je bouwplannen. Daar moet je voldoende tijd voor nemen. Deelnemers krijgen daarvoor ook tools aangereikt.” Het realiseren van nieuwbouw of renovatie vraagt om keuzes. “Mensen durven geen keuze te maken, omdat ze niet goed weten hoe de toekomst eruit ziet en wat de gevolgen zijn. Daarom is het belangrijk je visie op onderwijs helder te hebben. Hoe eerder je met die vraag aan de gang gaat, hoe beter. Als het bouwproces eenmaal begonnen is, draai je besluiten niet zomaar even terug.”

Dragende muur
Van dat laatste is algemeen directeur Last zich ook zeer bewust. “Het proces vóór de bouw en het ontwerp is het belangrijkste, omdat je daar nog invloed kunt uitoefenen. Als school moet je je visie heel duidelijk aan het gebouw hebben gekoppeld, voordat er ook maar iemand gaat ontwerpen. Zo kan ik bij onze scholen zien dat flexibiliteit belangrijk gaat worden. Niet dat we iedere dag de wanden open en dicht willen schuiven, maar als we het leerstofjaarklassensysteem met groepsdoorbreking gaan combineren, en we hebben bijvoorbeeld een leerplein nodig, dan moet een dragende muur ons in niet de weg staan.”

 

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders