Beroepsstandaard Schoolleiders PO geactualiseerd

Beroepsstandaard

Uit onderzoek blijkt dat hoe beter de schoolleider hoe beter de kwaliteit van het onderwijs. Door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verandert het beroep van schoolleider. Wat is in de jaren ’20 van deze eeuw een goede schoolleider? Dat is vastgelegd in de nieuwe beroepsstandaard. Deze beschrijft wat schoolleiders in het PO zien als de kern van hun beroep én verwijst naar wetenschappelijke inzichten over schoolleiderschap.

AVS-voorzitter Petra van Haren is blij met de nieuwe beroepsstandaard: “Ook leden van de AVS zijn actief in gesprek geweest met het Schoolleidersregister PO in het proces om te komen tot een nieuwe beroepsstandaard. Het beroepsbeeld van schoolleiders is een levend en ontwikkelend beeld, waar zowel binnen de AVS als binnen het Schoolleidersregister PO het gesprek over de praktijk van de schoolleiders aan bijdraagt.”

De beroepsstandaard is voor en door schoolleiders. De huidige beroepsstandaard dateert uit 2012. De afgelopen jaren zijn schoolleiders voortvarend aan de slag gegaan met de doorontwikkeling van het Schoolleidersregister. 85 procent van de 8500 schoolleiders heeft aangetoond te voldoen aan de beroepsstandaard. De actualisering van de huidige beroepsstandaard heeft dan ook in nauw overleg  en dialoog met schoolleiders die werken in verschillende contexten plaatsgevonden. Daarnaast zijn andere organisaties, zoals de AVS, actief betrokken geweest bij de actualisering van de beroepsstandaard met het oog op legitimering van de beroepsstandaard binnen de sector.

Voor de actualisering zijn praktijk en wetenschap bij elkaar gebracht. Na literatuuronderzoek door onderzoeker en adviseur Peter Sleegers volgden vele dialogen met schoolleiders en belanghebbenden. Op het resultaat kunnen schoolleiders trots zijn. Als praktijk en wetenschap bij elkaar worden gebracht om de beroepsstandaard van schoolleiders in het PO te actualiseren ontstaat het beste resultaat.

Leiderschapspraktijken centraal

Bij de vorige beroepsstandaard lag de focus op onderwijskundig leiderschap en op de competenties van de schoolleider. In de nieuwe beroepsstandaard staan leiderschapspraktijken centraal: een goede schoolleider werkt aan een gedeelde visie op onderwijs, kan deze vertalen in concrete doelen en staat open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën. Een schoolleider stimuleert leraren en andere medewerkers om zich te ontwikkelen en hun kwaliteiten en talenten in te zetten. Daarnaast creëert een goede schoolleider een professionele cultuur waardoor leraren elkaar kunnen vertrouwen en die ervoor zorgt dat leraren goed les kunnen geven. Bovendien onderhoudt en investeert een goede schoolleider in goede relaties met ouders, gemeenten en zorgverleners. Op deze manier speelt een schoolleider een cruciale rol in de verbinding tussen leerlingen, leraren, andere medewerkers, schoolbestuurders en de omgeving van de school.

Persoonlijk leiderschap

Naast de vijf leiderschapspraktijken maken ook persoonlijkheidskenmerken, vaardigheden, capaciteiten en de persoonlijke ethiek van de schoolleider onderdeel uit van de nieuwe beroepsstandaard. Persoonlijk leiderschap heeft te maken met de identiteit van de schoolleider: wie ben en wil ik zijn? Persoonlijk leiderschap helpt de schoolleider de leiderschapspraktijken vorm te geven. Ethiek verwijst dan naar persoonlijk leiderschap als kenmerk van goed schoolleiderschap. Ook wordt aangesloten bij de recente benadering van gespreid leiderschap.

Sterk Staaltje Schoolleiderschap

Schoolleiders werken individueel én als beroepsgroep voortdurend aan hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf maar juist ook voor anderen. De ontwikkeling van de beroepsgroep mag gezien worden.

De AVS Academie verzorgt diverse opleidingen en leergangen die gecertificeerd zijn door het Schoolleidersregister PO. Bekijk ons aanbod.

Links