In de CAO PO 2016-2017 en de CAO VO 2016-2017 hebben de sociale partners afgesproken dat gedurende de looptijd van de cao één landelijke beroepscommissie voor het funderend onderwijs wordt ingesteld, die disciplinaire maatregelen vanuit schoolbesturen zal toetsen en bezwaren tegen overplaatsing behandelt. Deze nieuwe landelijke commissie is per 1 januari 2017 gestart.

Met de instelling van deze nieuwe commissie is er een einde gekomen aan de bevoegdheid van de eerdere Commissies van Beroep voor het primair en voortgezet onderwijs.
De ‘Commissie van beroep funderend onderwijs’ is ondergebracht bij Stichting Onderwijsgeschillen.

Links

Gerelateerd nieuws