Leraren en scholen hebben veel initiatieven genomen om het vak leraar te ontwikkelen en aantrekkelijker te maken, blijkt uit een voortgangsrapportage van de Lerarenagenda van het ministerie van OCW. Zo werken leraren van 160 scholen in het voortgezet onderwijs inmiddels samen met een universitaire lerarenopleiding om lessen te verbeteren en worden startende leraren beter begeleid.

Een jaar geleden presenteerden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker de Lerarenagenda 2013-2020. De agenda kwam samen met leraren tot stand. Belangrijke thema’s zijn onder andere groei en ontwikkeling van leraren, betere begeleiding van beginnende leraren en de verbetering van de kwaliteit van lerarenopleidingen.
Leraren van 160 scholen in het voortgezet onderwijs zijn ‘professionele leergemeenschappen’ gestart, waarin ze samenwerken met een universitaire lerarenopleiding om door middel van onderzoek hun lessen te verbeteren. Verder doen bijna tweehonderd scholen mee aan het programma leerKRACHT, waarbij wordt ingezet op de ‘lerende organisatie’ via gezamenlijke lesvoorbereiding, observaties in de klas en het bespreken van de ontwikkeling van leraren.
Via peer review kunnen leraren van elkaar leren. Beginnende leraren krijgen goede begeleiding door een coach en extra tijd om zich in het vak te bekwamen. Zo is 10 procent van de middelbare scholen bezig om met een bewezen effectief programma net afgestudeerde leraren intensief te begeleiden.
In bijna de helft van de scholen in Nederland werken inmiddels leraren die een educatieve minor hebben gevolgd: vakmensen die naast hun studie een tweedegraads onderwijsbevoegdheid hebben gehaald.

Meer informatie: www.delerarenagenda.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws