Gewaardeerde AVS-leden en collega's,

Op 6 juni is er een onderhandelaarsakkoord vastgesteld. Ik heb aangegeven daar tevreden mee te zijn. Dit betekent niet dat we er al zijn. De komende maanden (de cao loopt tot maart 2019) moet er met name voor schoolleiders nog verder onderhandeld worden. Vanuit onze leden komen er veel positieve reacties binnen op wat er is bereikt voor onze sector. Er wordt anders gekeken naar werken in het primair onderwijs en dat wordt uitgedrukt in nieuwe schalen voor leerkrachten die recht doen aan de werkelijkheid. Dat wordt gewaardeerd in de sector. Gelijkschakeling met het VO is daarbij voor ons nog steeds aan de orde. Dit laatste is een belangrijke reden om de steun zoals we die steeds bij de acties hebben gegeven te blijven geven.

Ook de andere schalen in ons functiehuis moeten op dezelfde manier worden geactualiseerd. Naar inhoud en waardering aansluiten bij de werkelijkheid. Dus ook voor schoolleiders (waaronder adjunct-directeuren). Uw baan is dynamisch en complex en vraagt veel van uw professionaliteit en leiderschap. Dat moet beter zichtbaar worden. In het akkoord ziet u dat dit geagendeerd is voor nadere uitwerking. Hoewel ik graag vaart in resultaten zie, is zorgvuldig en toekomstbestendig structurele stappen zetten van groter belang.

Een aantal van u stelt kritische vragen via mail, apps of telefonisch. Hier zie ik dat bij de maatregelen uit het akkoord niet altijd duidelijk is, wat er voor schoolleiders in het salaris gebeurt.

De balans is wat ons betreft niet optimaal, maar is niet zo scheef als sommigen denken. In de schalen zoals deze zijn toegevoegd in de bijlage van het akkoord ziet u eindbedragen. Hierin zit voor u de generieke salarisverhoging van 2,5 procent verwerkt. Maar: dit is het basissalaris. De schoolleiderstoeslag van € 316,95 per maand komt daar gewoon nog bovenop (niet bij adjuncten). In de vergelijking kunt u dus de volgende bedragen naast elkaar zetten:

L10 € 3875 AB € 4176 DA € 4555,87*
L11 € 4228 AC € 4709 DB € 5115,87*
L12 € 4851 AD € 5345 DC € 5674,87*

* Aangepast op 18 juni 2018 omdat de generieke salarisverhoging van 2,5 procent óók over de directietoelage gaat gelden.

U krijgt ook het eenmalige bedrag van € 750.

Wij werken hard aan de positionering van schoolleiders. Het eerder gesloten werkdrukakkoord geeft autonomie en middelen aan de school zodat u als schoolleider directe invloed heeft op de besteding.

Uw positionering en autonomie worden uiteindelijk versterkt zodat u op schoolniveau maximaal invloed kan hebben op het vormgeven van uw onderwijs en de kwaliteit die u daarbij wilt realiseren.

Wellicht is niet altijd even zichtbaar hoe de AVS uw belangen behartigt. In het belang van onderhandelingen is dat soms een wijze manier van handelen. Toch wil ik u nogmaals laten weten dat wij absoluut krachtig en expliciet opkomen voor de belangen van onze leden en leiders in de sector! Al staan wij daarin vaak alleen, uw steun en input geeft ons keer op keer de kracht die er nodig is om verder te komen. Ik vraag u daarom om vertrouwen te hebben en houden en vooral uw opbouwende en kritische input te blijven geven. Wij doen daar wat mee.

Collegiale groet,

Petra van Haren, voorzitter AVS

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd