Bereidheid tot langer doorwerken hoog in onderwijs

Steeds meer werknemers willen werken tot 65 jaar
Het aandeel werknemers dat door wil werken tot 65 jaar is in vier jaar tijd verdubbeld, naar 42 procent in 2009. De bereidheid om ook na het 65ste levensjaar werkzaam te blijven is lager: 13 procent. De bereidheid om door te werken tot 65 jaar is het hoogst in het onderwijs, de landbouw en visserij en in de zakelijke dienstverlening.

Dit zijn enkele eerste resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2009 (NEA) die eind 2009 is uitgevoerd door TNO en CBS, met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bereidheid om door te werken tot 65 jaar is het laagst in de bouwnijverheid. In die sector wil slechts een derde van de werknemers tot 65 jaar doorwerken, terwijl bijna de helft aangeeft dat niet te willen. Ook in de sectoren industrie, vervoer en communicatie, openbaar bestuur en in de financiële dienstverlening zijn relatief veel werknemers die niet tot 65 jaar werkzaam willen blijven. Ten aanzien van het niet willen doorwerken is er een verschil tussen jonge en oudere werknemers. Zo´n 40 procent van de werknemers ouder dan 55 jaar geeft aan niet tot 65 jaar te willen doorwerken. Onder werknemers jonger dan 25 jaar is dat maar 20 procent. Een derde van de jongere werknemers geeft aan het nog niet te weten. Mannen en vrouwen verschillen niet veel in de bereidheid door te werken tot 65 jaar. Vrouwen geven wel vaker aan dat ze het nog niet weten. Werknemers met een hogere opleiding willen vaker tot 65 jaar doorwerken dan middelbaar en laag opgeleiden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.