Voor bestuurders en toezichthouders in het onderwijs worden lagere beloningsmaxima vastgesteld dan het wettelijk maximum dat gaat gelden voor bestuurders in de gehele (semi)publieke sector. Ook worden de maximale beloningen gedifferentieerd per onderwijssector; per sector wordt een verdere indeling gemaakt in salarisklassen. Het sectorale maximum in het primair onderwijs ligt op 153.000 euro.

Dit schrijven onderwijsminister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra in een brief aan de sectororganisaties. Eerder werd bepaald dat bestuurders in het onderwijs maximaal 130 procent van een ministersalaris mogen verdienen. Die norm wordt al sinds enige tijd bij het ministerie van OCW toegepast en sluit aan bij het wetsvoorstel `Normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector´ (WNT), dat op dit moment voor behandeling bij de Tweede Kamer ligt.

In deze wet is naast een beloningsmaximum van Y 223.666 (beloning inclusief bonus, onkostenvergoeding en pensioenbijdrage) de mogelijkheid opgenomen voor het vaststellen van een láger maximum. OCW heeft daarop advies gevraagd over de zwaarte van bestuurdersfuncties. De geadviseerde beloningsmaxima worden overgenomen. Concreet betekent dit dat de sectorale maxima er als volgt uit komen te zien: po: EUR 153.000, vo: EUR 179.000, mbo/hbo: EUR 194.000 en wo: EUR 217.000. Bij het inwerking treden van de WNT zullen deze lagere maxima gaan gelden. Overigens blijkt uit diverse onderzoeken dat het gros van de bestuurders in het po onder de 100.000 euro verdient.

Om de opwaartse druk van beloningen naar het nieuwe sectorale maximum verder te voorkomen, krijgen de onderwijssectoren de opdracht om vóór 1 november aanstaande te komen met een verdere indeling in salarisklassen per sector.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws