Uitvoering Convenant aanpak lerarentekort

Op 1 november 2019 hebben de sociale partners, waaronder de AVS, het Convenant aanpak lerarentekort afgesloten. Eén van de afspraken die is vastgelegd betreft een structurele bekostiging van 16,5 miljoen euro voor extra salaris voor docenten in het vso/diplomagericht.
Op 4 september 2020 heeft minister Slob nadere uitvoering gegeven aan de uitvoering van het convenant.


Met deze aangepaste regeling bekostiging personeel kunnen scholen in het voortgezet speciaal onderwijs die het uitstroomprofiel vervolgonderwijs aanbieden een beroep doen op bijzondere bekostiging ten behoeve van een beloning aan leraren die lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Het extra geld is vrijgemaakt voor de beloning van leraren die lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs op een vso-school. In het convenant is afgesproken dat dit geld door de PO-Raad en de vakbonden gebruikt kan worden om een beloning voor deze leraren te realiseren. Met deze regeling wordt het beschikbaar gestelde geld verwerkt in de bekostiging.

Er is gekozen voor een procedure die voor de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zo eenvoudig mogelijk is. De regeling wordt uitgevoerd door DUO. De aanvraagprocedure vindt plaats via één formulier, waarmee een school voor voortgezet speciaal onderwijs in één keer voor leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs bijzondere bekostiging kan aanvragen. Voorwaarde is daarbij dat er ten minste zeven leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs op 1 oktober 2019 stonden ingeschreven en dat de gegevens van deze leerlingen uiterlijk op 1 december 2019 waren opgenomen in BRON. Het aantal leerlingen waarvoor bijzondere bekostiging kan worden ontvangen, wordt door DUO vanuit de BRON-registraties aangegeven op het aanvraagformulier. Voor maximaal dit aantal leerlingen kan de bijzondere bekostiging worden aangevraagd. De scholen waarvoor het aanvraagformulier is klaargezet, worden hierover geïnformeerd.

De Regeling wijziging van de Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021 in verband met de vaststelling van het bedrag bijzondere bekostiging voor de beloning van leraren die lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs op een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Gerelateerd nieuws