Beloning schoolleiders substantieel omhoog

Algemene Vereniging Schoolleiders: ondersteuning nog teveel `kind van de rekening´

De Algemene Vereniging Schoolleiders heeft dinsdagnacht 15 april het onderhandelaarsakkoord over de maatregelen uit het actieplan `LeerKracht!´ ondertekend. De belangrijkste winstpunten zijn: een salarisverbetering voor schoolleiders, het afschaffen van de laagste salarisschaal voor adjunct-directeuren en het niet doorgaan van de verslechtering van de BAPO-regeling. Wel heeft de AVS direct aangegeven, gesteund door 90 procent van de leden, actie te gaan voeren om op korte termijn extra ondersteuning door een administratieve kracht of een conciërge op elke school in het primair onderwijs af te dwingen.

De AVS is positief over het feit dat iedere schoolleider er per maand 275 euro bij krijgt. In de eerder dit jaar afgesloten CAO is een salarisverhoging van 6,7 procent behaald. In dit convenant komt daar nog eens gemiddeld 8 procent bovenop. Hiermee is dus de eis van de AVS ingewilligd. Ook wordt de laagste salarisschaal voor adjunct-directeuren, AA, afgeschaft. Hierdoor komt iedere adjunct automatisch in de AB schaal. En de bezuiniging op de BAPO-regeling, de senioren regeling, is van de baan.

Maar, als grootste belangenbehartiger van de managers in het primair onderwijs, wil de AVS ook een conciërge of administratieve kracht op elke school. Op het gebied van ondersteuning biedt minister Plasterk op dit moment veel te weinig, namelijk slechts 20 miljoen euro per jaar. Hiervoor kunnen 1550 ondersteunende Fte gecreëerd worden. Ton Duif, voorzitter van de AVS: “1550 Fte is een begin, maar natuurlijk veel te weinig om alle scholen in Nederland de broodnodige ondersteuning te kunnen bieden”.

Om op elke school een ondersteunende kracht aan te kunnen nemen is minstens 100 miljoen nodig. Ton Duif: “Ondersteunende functies helpen de werkdruk van leraren en schoolleiders te verlagen en vergroten de veiligheid in de school. Met de 20 miljoen in dit akkoord zijn we er dus nog lang niet.”

En dus zal de AVS actie gaan voeren. Uit een peiling onder haar leden weet de AVS dat 90% van de schoolleiders bereid is actie te voeren voor extra ondersteuning op school. Ton Duif, AVS: “We willen dat niet de kinderen of de ouders hiervan de dupe worden, maar dat de politiek voelt dat het ons ernst is. We denken daarom eerder aan actiemiddelen zoals het niet meewerken aan de leerling-telling, de invoering van het persoonsgebonden nummer, het inspectieonderzoek en andere tijdrovende administratieve handelingen die door de overheid verordonneerd worden.”

Op vrijdag 11 april hield de AVS haar jaarlijkse congres. De aanwezige schoolleiders tekenden massaal de petitie `elke school een ondersteunende functie´. De petitie, die ook  op de website staat, wordt nog steeds per post en digitaal aan de AVS opgestuurd. De AVS zal de ondertekende petities aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs overhandigen om haar eis te ondersteunen. “Tenzij minister Plasterk eerder onderkent dat zonder de broodnodige extra ondersteuning een basisschool(directeur) niet meer kan voldoen aan de eisen van deze tijd, en dus met extra geld over de brug komt”, aldus Ton Duif.

Download de Petitie
Dossier LeerKracht

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.