De beleidsregel pilot pro/vbo, op 30 november 2018 in werking getreden, bood 30 scholencombinaties de mogelijkheid om een pro/vbo-onderbouwklas in te richten die voorbereidt op de bovenbouw van het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), om te kijken of dit tegemoet komt aan de behoefte aan meer maatwerk in het praktijkonderwijs (pro). Deze beleidsregel is nu uitgebreid met nieuwe artikelen om opnieuw 30 nieuwe scholencombinaties aan te wijzen om drie keer een pro/vbo-onderbouwklas in te richten.

Hierbij is verduidelijkt dat een scholencombinatie uit één pro-school bestaat en ten minste een school voor vbo. Er is voor gekozen meerdere scholen voor vbo toe te staan in één scholencombinatie, omdat dit een groter aanbod in bovenbouwprofielen in het vmbo biedt voor leerlingen die na de pilot doorstromen naar de bovenbouw van het vmbo. Daarnaast wordt het voor de al aangewezen scholencombinaties mogelijk om ook in de schooljaren 2021–2022, 2022–2023 en 2023–2024 een pro/vbo-onderbouwklas te starten.

Dit is aantrekkelijk voor de scholen, zij kunnen communiceren aan zowel de ouders als leerlingen dat ze deze vorm van maatwerk voor een langere periode aanbieden. Ze hebben immers investeringen gedaan om de pro/vbo onderbouwklas te kunnen starten. Om die reden is het onwenselijk om binnen de pilot, zoals eerst in de beleidsregel stond, maar twee keer een brugklas te starten. Daarnaast is het van belang om een pilot over meerdere jaren uit te voeren om over een langere periode te testen of de onderbouwklas daadwerkelijk tegemoet komt aan de behoefte aan meer maatwerk in het pro.

De aanvragen voor nieuwe scholencombinaties kunnen worden ingediend vanaf 1 september tot en met 30 november 2020. Vervolgens wordt op uiterlijk 1 februari 2021 een besluit genomen of scholen mogen deelnemen aan de pilot. Dit is ruim voor het schooljaar 2021–2022.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Links

Gerelateerd nieuws