Beleidsregel experimenten samenwerking regulier speciaal verlengd

Onlangs kwam het bericht naar buiten dat de Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs wordt verlengd met meerdere tranches. De aangepaste regeling wordt binnenkort gepubliceerd.

De basis voor het aanvragen van een experiment vormt de Experimentenwet Onderwijs (EWO). De EWO biedt de mogelijkheid om onderwijskundige experimenten te houden die buiten de kaders van de afzonderlijke onderwijsregelgeving vallen.

PO-, VO- en V(S)O-scholen kunnen zelf het initiatief nemen om de samenwerking te zoeken om samen te komen tot een geïntegreerde voorziening waarin aan een breed scala aan leerlingen onderwijs wordt gegeven. Een dekkend aanbod waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen in een geïntegreerde voorziening, waarin leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte samen naar school gaan, in dezelfde klas zitten en op hetzelfde schoolplein spelen: dat is de gewenste ontwikkeling richting inclusiever onderwijs. Immers, met een geïntegreerde voorziening die meerdere onderwijssoorten aanbiedt, kunnen scholen kinderen een zo thuisnabij mogelijke onderwijsplek bieden en integraal tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

Zeker in regio’s met dalende leerlingaantallen biedt deze regeling perspectief. Een goede spreiding van extra ondersteuningsvoorzieningen en de noodzaak van een zekere omvang voor het behoud van de speciale expertise vormen eveneens een aanleiding voor initiatieven tot integratie.

Uit onderzoek blijkt dat professionals die hierbij zijn betrokken behoefte hebben aan uitwisseling en leren van elkaar. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, faciliteert het Steunpunt Passend Onderwijs het Channel Samenwerking Regulier & Speciaal. Dé plek om elkaar te treffen en om samen te leren over de mogelijkheden van samenwerking regulier en speciaal onderwijs. Professionals kunnen zich kosteloos aansluiten bij deze online community en gebruikmaken van de mogelijkheden.

Aanmelding voor komend jaar is mogelijk tot 1 juni 2022. Zoals gezegd, de regeling wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd. Wij houden dit in de gaten! Tijdens een online informatiebijeenkomst op 1 april kunnen er vragen worden gesteld over het indienen van een experimentaanvraag (https://spo.1sociaaldomein.nl/prikbord#bulletin-item-3499).

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Links