De afgelopen jaren is segregatie in het onderwijs sterk toegenomen. Het ministerie van OCW wil dat de school een ontmoetingsplek is voor kinderen met verschillende achtergronden. Daarom is een beleidsagenda tegen onderwijssegregatie opgesteld met maatregelen om te bevorderen dat scholen meer gemengd worden. Minister Slob heeft de beleidsagenda in december 2020 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Uit de Staat van het Onderwijs blijkt dat met name in grote en middelgrote steden de segregatie hoog is. In de beleidsagenda worden meerdere maatregelen gepresenteerd om segregatie tegen te gaan. Zo wordt de ontwikkeling van segregatie beter gemonitord en onderzocht om bijvoorbeeld beter in kaart te brengen wat werkt om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Het netwerk van de Gelijke Kansen Alliantie wil stimuleren dat gemeenten, samen met scholen, aan de slag gaan om segregatie in het onderwijs terug te dringen. Verder wil minister Slob meer bekendheid geven aan de verplichtingen rondom toelatingsbeleid. Het ministerie van OCW vormt een coalitie met verschillende partijen die hun kennis en expertise over het tegengaan van segregatie willen delen.

Schoolleiders, gemeenten en ouders die aan de slag willen met het tegengaan van segregatie kunnen kijken op de website van de Gelijke Kansen Alliantie  voor concrete maatregelen en voorbeelden. Wie specifiek over dit thema op de hoogte gehouden wil worden gehouden en eventueel met OCW wil meedenken, kan zich via mail aanmelden voor de nieuwsbrief over het tegengaan van segregatie: samenopschool@minocw.nl

Links

Gerelateerd nieuws