Belangstelling voor tienerscholen neemt toe

Tot nu toe waren er op drie plaatsen in Nederland zogenaamde tienerscholen, voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Vanaf 2017 komen daar nog minimaal zes locaties bij. En zeventig schoolbesturen onderzoeken de mogelijkheden. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

De afgelopen jaren zijn er tienerscholen gestart in Gorinchem, Amsterdam en Ridderkerk. De komende schooljaren komen daar zeker zes locaties bij, onder andere in Zwolle en de regio Parkstad (Zuid-Limburg). De tienerscholen zijn in het leven geroepen om de kloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te verkleinen. Kinderen van 10 tot 14 jaar volgen daar de laatste twee jaren van de basisschool en de eerste twee van het voortgezet onderwijs. Hierdoor krijgen zij meer de tijd om zichzelf te ontwikkelen en een weloverwogen keuze te maken voor het schoolniveau wat bij hen past. Ook kan de tienerschool voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben in het onderwijs een goede oplossing zijn, omdat ze alvast kunnen kennismaken met vo-lesmateriaal.

Basis- en middelbare scholen kunnen echter niet zo maar een tienerschool oprichten. Door de huidige regels zijn het primair en voortgezet onderwijs strikt gescheiden. Dit brengt problemen met zich mee bij bijvoorbeeld de inzet van leraren. Het onderwijs voor 10- tot 14-jarigen kan daarom geen school worden genoemd.

Inmiddels zitten schoolbesturen met het ministerie van OCW om de tafel om meer ruimte te krijgen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.