Bekwaamheidseisen voor schoolleiders

Onder regie van de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) heeft de beroepsgroep Schoolleiders Primair Onderwijs een voorstel gedaan voor de bekwaamheidseisen voor de werkzaamheden van leidinggevende aard in het primair onderwijs. Partners in dit traject waren de opleidingsinstituten Magistrum en Octaaf.De Wet BIO, die vorig jaar is aangenomen, bepaalt dat bekwaamheidseisen worden vastgesteld voor leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders Primair Onderwijs.De bekwaamheidseisen beschrijven de gewenste competenties voor de werkzaamheden van leidinggevende aard in het primair onderwijs. Ze vormen daarmee het referentiekader voor de professionele ontwikkeling van iedere leidinggevende in het primair onderwijs, of voor hen die een leidinggevende baan in het primair onderwijs ambiëren.De wet BIO bepaalt ook dat scholen moeten werken aan het onderhouden van de bekwaamheid van het personeel. Mensen die bekwaam zijn en hun bekwaamheid onderhouden zorgen immers voor goed onderwijs. De wet past in een ontwikkeling waarbij scholen steeds meer autonome, professionele arbeidsorganisaties worden. Strategisch personeelsbeleid speelt hierin een steeds belangrijkere rol. Centrale thema’s zijn het werken met meerjaren personeelsplanningen, opleiden in de school en bekwaamheidsdossiers. Dit laatste instrument vervult een centrale rol bij het zichtbaar maken van professionele ontwikkeling. Het gaat dus niet alleen om het aantonen dat men bekwaam is, maar ook om het aantonen dat men bekwaam blijft.De publicatie Bekwaam zijn en bekwaam blijven, een aanvulling op de NSA beroepsstandaard (16 euro) en de brochure De acht bekwaamheidseisen (gratis) zijn bij het NSA kantoor te bestellen, tel. 030-2347360 of viainfo@nsa.nl. Kijk voor meer informatie opwww.nsa.nlMeer informatie:Wet BIO op website van OCW

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.