Staatssecretaris Dijksma is – net als bij de As Siddieqschool – wederom overgegaan tot gedeeltelijke opschorting van de bekostiging van een school: De Nieuwe School in Culemborg. De Nieuwe School is een school met een vergaand vernieuwend onderwijsconcept en staat onder verscherpt toezicht van de inspectie.

De inspectie constateerde eerder dat de school op een aantal onderdelen niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. In het onderwijsconcept dat De Nieuwe School hanteert, hebben leerlingen volledige vrijheid om hun eigen activiteiten te bepalen. Volgens Dijksma is dit in strijd met bepalingen in de Wet op het Primair Onderwijs over het onderwijs dat een school behoort aan te bieden en de verplichte deelname hieraan. De Nieuwe School is eerder gewaarschuwd dat aan de wettelijke voorwaarden voldaan moet worden en gaf toen aan daaraan tegemoet te willen komen. Volgens de inspectie is echter nauwelijks vooruitgang geboekt. De bekostigingssanctie houdt in dat de bekostiging voor materiële instandhouding wordt opgeschort. Deze gedeeltelijke opschorting van 44.000 euro geeft het bevoegd gezag nog wel de ruimte om de personeelskosten te dragen, zodat De Nieuwe School nog de mogelijkheid heeft om vóór 15 oktober aanstaande aan de wettelijke voorwaarden te voldoen. Als dit niet gebeurd is, zal staatssecretaris Dijksma tot volledige opschorting of inhouding van de bekostiging overgaan.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws