Bekostigingsgegevens 2008/2009 bekend

Stijging van 1 procent
De definitieve bekostigingsbedragen voor het momenteel aflopende schooljaar 2008/2009 zijn gepubliceerd. De belangrijkste boodschap is dat de bedragen over het hele schooljaar 2008/2009 met circa 1 procent zullen stijgen. De officiële publicatie via Cfi wordt in juli verwacht.

De toename van 1 procent is bedoeld om de stijging van de loonkosten met ingang januari 2009 – door de afschaffing van de pseudo-WW-premie – te compenseren. Feitelijk een vergoeding achteraf dus, voor reeds door de schoolbesturen betaalde loonkosten. Het ministerie van OCW zal de definitieve beschikkingen in juli 2009 aan de besturen toezenden. Over de bekostigingsbedragen voor het schooljaar 2009/2010 zal naar verwachting pas in augustus of september een publicatie verschijnen. Voor dat schooljaar zijn afgelopen april de voorlopige bekostigingsbedragen gepubliceerd. In deze bedragen zijn echter de verhogingen zoals boven omschreven nog niet meegenomen. Bovendien is nog geen rekening gehouden met de volgende tranche van het Actieplan Leerkracht: de verdere inkorting van de salarisschalen. Ook is nog onduidelijk of en hoe de stijgingen van de ABP-premie per 1 juli 2009, en vervolgens per 1 januari 2010, zullen doorwerken in de bekostigingsbedragen. Zodra meer bekend is, zal de AVS daarover informeren.

Download
 Prijzen voor 08-09

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.