Bekostiging: scholen schakelen snel over op BRON

Het primair onderwijs is bezig met de invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN). Dit nummer en de gegevens die eraan gekoppeld zijn, worden vastgelegd in het Basisregister Onderwijs (BRON). Dit register wordt de basis voor de bekostiging van scholen. De eerste scholen zijn inmiddels gestart met de aansluiting op BRON, de laatste fase van het proces.

Het is de bedoeling dat andere scholen snel volgen met deze nieuwe manier van gegevens aanleveren. Ter voorbereiding voeren de scholen de PGN-scan 2 uit. Scholen wisselen hierin hun leerlinggegevens uit met PGNPO. Dat gebeurt met het eigen leerlingadministratiesysteem (LAS). Als een school de PGN-scan 2 met succes heeft afgerond, maakt PGNPO een planning wanneer een school kan worden overgedragen aan de organisatie BRON. PGNPO spreekt hiervoor een startweek af met de school. Vanaf dat moment heeft de school niet langer te maken met PGNPO maar met BRON, bestaande uit de organisaties Cfi en Informatie Beheer Groep.

Minder papieren rompslomp
Met de aansluiting op BRON gaat de school daadwerkelijk gegevens uitwisselen met het Basisregister Onderwijs. Doel is dat de leerlinggegevens correct in het LAS en in BRON geregistreerd staan en als basis kunnen dienen voor de bekostiging van de school. Vanaf 1 oktober 2010 worden de scholen voor de reguliere bekostiging op basis van de registratie in BRON gefinancierd. Het proces van de telformulieren, aanvragen groeitelling en het aanvraagproces voor leerlinggebonden financiering zal vervallen en wordt vervangen door het uitwisselen van individuele leerling- en inschrijvingsgegevens met BRON. Het telproces wordt uitgevoerd door de organisatie BRON en de resultaten daarvan teruggekoppeld via een nieuw digitaal product: de Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB). Als het goed is bespaart dit scholen papieren rompslomp en maakt het het bekostigingsproces efficiënter. De toepassingen op basis van de informatie in BRON zullen naar verwachting in de toekomst nog verder toenemen. Door de invoering van het persoonsgebonden nummer verandert de berekeningswijze of de hoogte van de bekostiging niet. Wat wel verandert voor groeitellingen en de leerlinggebonden financiering is het proces: nu dient het bevoegd gezag een aanvraag in voor bekostiging van groeitelling of ambulante begeleiding. Na de aansluiting op BRON wordt vanuit het systeem elke maand bepaald of de bekostiging moet worden aangepast. Meer weten over BRON? Kijk op http://www.bron.nl/. Ook kunnen scholen een presentatie over BRON aanvragen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.