Bij brief van 18 december 2009 hebben de staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt duidelijkheid verschaft over de financiering van de Landelijke Commissie Geschillen WMS (LGC WMS). Onder de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 ontvingen de schoolbesturen een bedrag per leerling voor aansluiting bij een geschillencommissie medezeggenschap. De schoolbesturen maakten zelf een keuze bij welke commissie werd aangesloten. In de meeste gevallen was dit een commissie die was verbonden aan een besturenorganisatie zoals Besturenraad, Bond KBO, LVGS, VBS, VGS en VOS/ABB. De bijdrage was meestal verwerkt in het contributiebedrag van deze organisaties. Bij invoering van de Wet Medezeggenschap Scholen is bepaald dat er één landelijke geschillencommissie WMS moest komen.

Per 1 januari 2008 is de Landelijke Geschillen Commissie WMS, ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen, opgericht. Vóór 1 oktober 2010 zal de vergoeding via de tussentijdse aanpassing van de bedragen, waarbij ook de loon- en prijsontwikkeling wordt verwerkt, naar beneden worden bijgesteld. Hierdoor zullen naar verwachting de schoolbesturen “minder meer” ontvangen. Tot 1 januari 2010 is in de vergoeding een bedrag van € 0,38 per leerling opgenomen. De staatssecretarissen hebben besloten om met ingang van 1 januari 2010 rechtstreeks gelden over te maken naar de LGC WMS, te weten € 0,21 per leerling. Hierdoor wordt het bedrag van € 0,38 per genoemde datum verlaagd met € 0,21 en gaat nog een bedrag van € 0,17 per leerling naar de besturen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws