Bekostiging 2023

Op de helpdesk krijgen we nog steeds geregeld vragen over bijv. de werkdrukmiddelen. Ten gevolge van de vereenvoudiging van de bekostiging is een groot aantal bekostigingsregels geschrapt en kunt je in eerste instantie niet zo gemakkelijk meer terugvinden hoeveel je waarvoor krijgt, eenvoudigweg omdat de bedragen zijn opgenomen in het lumpsumbedrag. Ook de memorie van toelichting op de wet biedt geen soelaas.

Toch zijn bepaalde bedragen wel terug te vinden en wel in de Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 – en daar de toelichting op – gepubliceerd in de Staatscourant.

De helpdesk heeft de belangrijkste bedragen eruit gelicht en in een overzichtelijke factsheet gezet op basis van hoger genoemde regeling. Deze factsheet is hieronder te downloaden, evenals de complete regeling. Daarnaast plaatsen we een link naar de website van de PO-Raad waar sinds kort de geactualiseerde tool voor de berekening van de werkdrukmiddelen beschikbaar is.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Toolbox werkdrukmiddelen en professionaliseringbegeleiding starters en schoolleiders