Besturen van scholen zijn verplicht opdrachten op het gebied van werken, leveringen en diensten, die boven een bepaald drempelbedrag uitkomen, openbaar aan te besteden volgens de Europese richtlijnen.

In de brochure gaat het om ervaringen, die door een universiteit, een organisatie en een gemeente met het Europees aanbesteden zijn opgedaan. De AVS wil graag van u weten of, naar aanleiding van de brochure, u behoefte heeft ervaringen met Europees aanbesteden met andere schoolleiders of bovenschoolsleiders uit te wisselen. U kunt daarbij denken aan het uitwisselen van bestekken en evaluaties.

Heeft u behoefte aan uitwisseling van ervaringen en praktische bescheiden zoals bestekken en evaluaties, dan verneemt de AVS dit gaarne van u. Zodra het aantal reacties daartoe aanleiding geeft, zal via AVS Kennis Delen een platform worden ingericht waarin deze informatie gedeeld kan worden. U kunt uw wensen in deze doorgeven via het webformulier Behoeftebepaling uitwisselen ervaringen met Europees aanbesteden.

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws