AVS leden uit het Speciaal Onderwijs en Speciaal Basisonderwijs krijgen binnenkort per e-mail een behoeftepeiling toegezonden van de AVS.

De AVS wil ook op onderwijs en leerlingenzorg een partner voor uw school en bestuur zijn. Om dat optimaal te kunnen waarmaken, willen wij met deze mailing uw behoeften nader in kaart brengen. Zo kunnen wij ook in de toekomst – en specifiek voor het speciaal (basis)onderwijs – garant staan voor een optimale dienstverlening. Wij hopen dat u de moeite neemt deze enquête in te vullen. Het zal slechts enkele minuten van uw kostbare tijd vragen, maar dat verdient zich in verbeterde ondersteuning dubbel terug.

 

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws