Beheer en exploitatie van brede scholen en MFA’s

In een brede school waarin meerdere gebruikers zijn ondergebracht in één gebouw, een multifunctionele accommodatie (MFA), is afstemming van onderhoud, beheer en exploi tatie van cruciaal belang. Bij veel bestaande brede scholen zijn de beheers structu ren pas na ingebruik name van het gebouw ingevuld; 33 procent van de brede scholen heeft zelfs helemaal geen beheersconstructie (Oberon, 2007). Dit heeft geleid tot onduidelijke taken en verantwoordelijkheden, nog los van de verwarring en irritatie op de werkvloer.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.