Begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader uitgewerkt

Sociale partners hebben in het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2014-2015 afgesproken om de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader te beschrijven. Deze worden met het ingaan van een nieuwe CAO PO als bijlage XVII opgenomen.

De bijlage is gebaseerd op het advies dat op verzoek van de cao-tafel is uitgebracht door de Onderwijscoöperatie. In de cao is afgesproken dat iedere leraar streeft naar het behalen van vakbekwaamheid. Werkgever en werknemer maken hiervoor afspraken over de invulling van de professionele ontwikkeling van de werknemer. De bijlage is daarvoor een handreiking c.q. hulpmiddel. Deze bijlage is niet bedoeld als een afvinklijst of meetlat voor de bekwaamheidseisen.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.